چشم پزشکی
تعداد پزشک :96
تعداد پزشک :466
کودکان
تعداد پزشک :163
تعداد پزشک :148
گوش و حلق و بینی
تعداد پزشک :51
تعداد پزشک :80
جراحی پلاستیک و زیبایی
تعداد پزشک :14
تعداد پزشک :49
قلب و عروق
تعداد پزشک :47
تعداد پزشک :51
مغزو اعصاب
تعداد پزشک :41
تعداد پزشک :12
داخلی
تعداد پزشک :106
تعداد پزشک :57
گوارش و کبد
تعداد پزشک :14
تعداد پزشک :3
خون و سرطان
تعداد پزشک :10
تعداد پزشک :13
آلرژی
تعداد پزشک :3
تعداد پزشک :67
ارتوپدی
تعداد پزشک :70
تعداد پزشک :24

     پزشکی کار و ورزش
تعداد پزشک :2
تعداد پزشک :18