بیمارستان امام خميني (ره)

آدرس:
تهران، خیابان باقرخان، انتهاي بلوار كشاورز
تلفن:
66939001,66938081,66938082-9
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی، فوق تخصص جراحی زانو

متخصص ارتوپدی، فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

متخصص ارتوپدی، فوق تخصص جراحی شانه

متخصص ارتوپدی، فوق تخصص جراحی زانو

متخصص اورولوژی

متخصص اورولوژی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص زنان و زایمان

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

متخصص کودکان

متخصص کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

فوق تخصص ریه

متخصص داخلی

فوق تخصص خون و سرطان شناسی

متخصص عفونی

فوق تخصص خون و سرطان شناسی


نرم افزار موبايل طبيبان