بیمارستان شهيد هاشمي نژاد

آدرس:
تهران، خیابان وليعصر (عج)، بالاتر از ميدان ونك، کوچه شهيد والي نژاد
تلفن:
81161
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:

نرم افزار موبايل طبيبان