بیمارستان بهرامي

آدرس:
تهران، خیابان دماوند، خیابان امير كيايي، خیابان قاسم آباد
تلفن:
77547971,77547972,77547973-4
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص کودکان، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

متخصص اورولوژی، فوق تخصص کلیه کودکان


نرم افزار موبايل طبيبان