بیمارستان علي اصغر(ع)

کودکان

آدرس:
تهران، بزرگراه مدرس، خيابان وحيدي دستگردي (ظفر سابق)
تلفن:
22222041,22222042,22222043-5
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

متخصص اعصاب و روان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان

متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان

متخصص اعصاب و روان

فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان


نرم افزار موبايل طبيبان