1 2 3 4 5  ...   
 

نشانی: تهران، خیابان باقرخان، انتهاي بلوار كشاورز

تلفن: 66939001,66938081,66938082-9

نشانی: تهران، خیابان سعدي شمالي

تلفن: 66708103,66708104,66708105

نشانی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، خیابان بهداری، نبش خیابان انبار نفت

تلفن: 55658500

نشانی: تهران، خیابان دماوند، خیابان امير كيايي، خیابان قاسم آباد

تلفن: 77547971,77547972,77547973-4

نشانی: تهران، خیابان ستارخان (شهر آرا)، خیابان نيايش، نبش خيابان منصوري

تلفن: 66515000,66515001,66515002-9

نشانی: تهران، یوسف آباد، خیابان سيدجمال الدين اسدآبادي، جنب پارك شفق، کوچه 21

تلفن: 88714995,88714957
کودکان

نشانی: تهران، بزرگراه مدرس، خيابان وحيدي دستگردي (ظفر سابق)

تلفن: 22222041,22222042,22222043-5
پوست

نشانی: تهران، ميدان وحدت اسلامي

تلفن: 55630668,55609951,55609951-3

نشانی: تهران، خیابان كارگر جنوبي، پائين تر از چهارراه لشكر، نرسیده به میدان قزوین

تلفن: 55419151,55419152,55419153-4

نشانی: تهران، خیابان امام خميني ، نرسيده به ميدان حسن آباد، میدان 31 شهریور

تلفن: 66701041,66701042,66701043-9

نشانی: تهران، خیابان كارگر شمالي، روبروي دانشكده اقتصاد

تلفن: 84901

نشانی: تهران، خیابان مولوي، ايستگاه باغ فردوس

تلفن: 55606034

نشانی: تهران، خیابان وليعصر (عج)، بالاتر از ميدان ونك، کوچه شهيد والي نژاد

تلفن: 81161
سوختگی

نشانی: تهران، خیابان وليعصر (عج)، بالاتر از خیابان ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي

تلفن: 88770031,88770032,88770033-6

نشانی: تهران، ميدان شهدا، خيابان مجاهدين اسلام

تلفن: 33542000,3354202,33542003-8
  1 2 3 4 5  ...   
منطقه / نزدیک بهتبلیغات